Vårens bryggiläggning skedde som vanligt i maj.

Sommaren 2018 bjöd på mycket varmt väder, men också en besvärlig vattenläcka på stamledningen. Vi fick uppleva hur viktigt tillgång på dricksvatten är.

Arbetsdag på hösten med bl.a årlig översyn av pumpanläggning